GVPO - Gespecialiseerde Voorzieningen voor Passender Onderwijs

Een persoonlijke benadering voor het behalen van doelen

Binnen OBO hebben we op bepaalde locaties gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen. Kinderen van verschillende scholen uit de regio kunnen op deze locaties terecht. Daar mogen ze (een tijdelijke periode) werken aan persoonlijke doelen, waarna ze vaak weer kunnen terugkeren naar hun eigen basisschool in de buurt. Zo proberen we onze leerlingen te behouden in het regulier onderwijs. Met een persoonlijke aanpak willen we elk kind ondersteunen bij het behalen van zijn of haar ontwikkeldoelen.

Een leraar moet met de hersenen van zijn leerlingen kunnen denken- S.W.F. Margadant