‘Als je vindt dat iedereen welkom is, verwelkom dan ook iedereen’

Basisschool De Klimroos staat in het hart van de wijk Kortendijk in Roosendaal. Kinderen uit de omgeving genieten hier van onderwijs, samenzijn en alle activiteiten. Er is voor iedereen plek. Oók voor kinderen met een zorg- en/of hulpvraag. En dat is goed voor iedereen. Tim Matthijssen (directeur De Klimroos), Marjanka De Vries (directeur Stichting Wij Samen) en Wendy Hack (Senior begeleider bij Stichting Wij Samen) leggen uit waarom.

Iedereen is welkom. Dat is het motto van Basisschool De Klimroos. Wat bedoelen jullie daarmee?

‘Iedereen verdient een gelijke kans in de samenleving. Daarom heb ik samen met Albertina Rijborz (mededirecteur van Wij Samen) negen jaar geleden Wij Samen opgericht. We zijn een gespecialiseerd ontwikkelingsgericht Kindcentrum voor kinderen met een zorg- en/of hulpvraag. We leveren maatwerk voor ieder kind. Zo kunnen alle kinderen meedoen, ongeacht hun zorg- en/of hulpvraag. Onze kernwaarden zijn niet voor niets inclusie en maatwerk,’ vertelt Marjanka. Wendy vult aan: ‘Wij zijn er bijvoorbeeld voor hoogbegaafde kinderen, maar ook voor kinderen met een lichamelijke beperking. Al vanaf de leeftijd van twee jaar.’ Tim: ‘Zodra kinderen oud genoeg zijn om lessen te volgen, zijn ze bij ons welkom. Het voordeel van jong starten, is dat Wij Samen dan al vroeg de juiste begeleiding kunnen geven ook in de samenwerking met andere organisaties. Hierdoor kunnen kinderen opgroeien in een stabiele leeromgeving.’

Hoe werken jullie samen?

Wendy: ‘Alle kinderen willen graag leren en naar school gaan, maar soms lukt dit nog niet de hele dag. Ook dan zijn we er voor hen. We hebben twee groepen met kinderen die op verschillende manieren begeleiding krijgen. Sommigen zijn de hele dag bij ons, anderen wisselen af met de reguliere klassen van De Klimroos. Elke hulpvraag is anders. Sommige kinderen zijn verlegen en willen meer vriendjes maken. Sommigen hebben meer uitdaging nodig. En weer anderen hebben meer moeite met praten en hebben extra tijd en ondersteuning nodig dan andere kinderen. Daarom bieden we bijvoorbeeld gastlessen aan al onze leerlingen om ze te leren hoe ze ondersteunende gebaren kunnen gebruiken. Het bijzondere is dat de kinderen dit ook gelijk toepassen. De drempel is minder hoog dan bij ons volwassenen’. Tim voegt toe: ‘Verder delen we op professioneel niveau kennis. Tijdens studiedagen leren we van elkaar en zoeken we samen de verdieping op. De sleutel hierin is om belangeloos informatie met elkaar te delen.’

Waarom is deze samenwerking voor de kinderen zo belangrijk?

‘Het is heel belangrijk dat kinderen dicht bij huis naar school kunnen. Het lijkt misschien klein maar samen met je oudere broer of zus naar school kunnen gaan, betekent veel voor kinderen. Vriendschappen ontstaan, kinderen spelen samen en een extra zorgbehoefte valt niet op. Spelen kan namelijk op elk niveau,’ legt Marjanka met een glimlach uit. ‘Maar dichtbij zijn is ook belangrijk voor de andere leerlingen, verzorgers en ons als professionals. Want het laat zien dat er in onze samenleving plaats is voor iedereen, ongeacht zijn of haar behoeften. In het begin moeten jonge kinderen wennen aan een kind in een rolstoel, maar een uur later zie je ze samen spelen. Dat is waarvoor we het doen,’ voegt Tim toe. ‘Een collega zei laatst: “Ik neem 20 seconden extra de tijd voor een leerling met een extra zorgbehoefte, maar ik doe dit ook voor andere kinderen. Het valt niet eens op. Ik geef alle kinderen iets extra’s.” Dat had ik niet beter kunnen omschrijven.’

Wat vinden jullie waardevol aan deze samenwerking?

‘De reacties van de ouders vind ik altijd erg mooi’, zegt Tim zonder twijfel. ‘Alleen al het gevoel dat ze vaak tijdens de rondleiding krijgen: mijn kind hoort erbij. Dat is erg waardevol. En natuurlijk het lachen van de kinderen.’ Wendy: ‘Het is voor de ouders fijn dat hun kind gewoon dichtbij naar school kan gaan. We zijn geen dagbesteding, we zijn echt een Gespecialiseerd Kindcentrum. We passen alleen het onderwijs aan op de behoefte van het kind. We zorgen ook niet voor gezamenlijk vervoer. De ouders brengen de kinderen echt zelf, zo houden we korte lijntjes met elkaar’. Marjanka voegt toe: ‘Het mooie is ook dat wij de algemene onderwijsdoelen gebruiken. Alleen vertalen wij deze naar het ontwikkelingsniveau van het kind. Dat is de grootste kracht van de combinatie tussen Wij Samen en de Klimroos: onderwijs voor iedereen.’

Hebben jullie mooie voorbeelden uit de praktijk?

Tim vertelt: ‘Er was ooit een kind dat ergens anders op een peutergroep zat. Ze deden daar hun best om hem te helpen, maar het was niet voldoende. Daarom verwezen ze de ouders door naar ons. Samen met Wij Samen hebben we het kind geobserveerd en de ouders laten weten dat hij meer dan welkom is bij ons. We konden de juiste zorg in combinatie met onderwijs bieden. Nu zit het kind volledig in het reguliere onderwijs van De Klimroos, met ondersteuning van Wij Samen. Samen werken we aan de juiste aanpak.’

Raden jullie meer scholen aan om dit soort samenwerkingen in gang te zetten?

‘Jazeker!’, roepen ze in koor. Marjanka legt uit: ’Op dit moment hebben we twee locaties. Maar deze zitten helemaal vol. Het zou mooi zijn als we op een derde school kunnen starten. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook om het concept thuisnabij onderwijs aan te houden. Tim vult aan: ‘Dit klopt helemaal. We moeten in Nederland ouders echt de keuze kunnen geven hoe zij willen dat hun kind met een extra zorg- en/of hulpvraag les krijgt. Helaas is deze keuze er nog niet voor alle ouders. Het is een mooi doel om na te streven.’

Willen jullie zelf nog iets meegeven aan de toekomstige professionals?

‘Er liggen niet alleen uitdagingen voor de kinderen, maar ook voor ons als volwassenen. Het geeft veel voldoening als een kind goed in zijn of haar vel zit. Geef daarom echt iedereen een kans. Als je vindt dat iedereen welkom is, verwelkom dan ook iedereen’, sluit Tim af.