‘Als je vindt dat iedereen welkom is, verwelkom dan ook iedereen’

Iedereen is welkom. Dat is het motto van basisschool De Klimroos en Stichting Wij samen. Samen werken ze aan een plek waar alle kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen, spelen en zichzelf kunnen zijn. Want dat verdienen ze. Hoe ze dit doen? Tim Matthijssen (directeur De Klimroos), Marjanka De Vries (directeur Stichting Wij Samen) en Wendy Hack (Senior begeleider bij Stichting Wij Samen) leggen het uit.

Wat is Stichting Wij Samen?

‘Samen met Albertina Rijborz (mededirecteur van Wij Samen) heb ik negen jaar geleden Wij Samen opgericht, een gespecialiseerd ontwikkelingsgericht Kindcentrum voor kinderen met een zorg- en/of hulpvraag. Ons doel is om hen gelijke kansen te geven in onze samenleving. Hoe we dit doen? Dit is voor ieder kind anders. We leveren namelijk maatwerk voor ieder kind. Op deze manier kunnen alle kinderen meedoen, ongeacht hun zorg- en/of hulpvraag. Onze kernwaarden zijn niet voor niets inclusie en maatwerk,’ vertelt Marjanka.

Wendy vult aan: ‘Klopt, denk bijvoorbeeld aan kinderen die hoogbegaafd zijn, maar ook kinderen met een lichamelijke beperking. We helpen kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar.’

Tim knikt instemmend: ‘Het voordeel dat kinderen op zo’n jonge leeftijd bij ons binnenkomen, is dat ze niet al bij verschillende organisaties zijn ingeschreven. Zodra ze oud genoeg zijn om lessen te volgen, komen ze naar ons. Uiteraard blijft Wij Samen aangehaakt, zodat we de juiste begeleiding blijven geven. Hierdoor kunnen kinderen opgroeien in een stabiele leeromgeving.’

Wat is jullie samenwerking met basisschool De Klimroos?

‘Alle kinderen willen graag leren en naar school gaan, maar soms lukt dit nog niet de hele dag. Dan zijn wij er ook voor hen. We hebben twee groepen met kinderen die op verschillende manieren begeleiding krijgen. Sommigen zijn de hele dag bij ons, terwijl anderen afwisselen met de klassen van De Klimroos. Het voordeel hiervan is dat de kinderen van Wij Samen en De Klimroos de hele dag contact hebben, wat onder andere bijdraagt aan hun sociale vaardigheden. Van de meest verlegen kinderen tot de kinderen die makkelijk vriendjes maken. Het werkt van beide kanten. Sommige kinderen hebben meer moeite met praten en hebben extra tijd en ondersteuning nodig dan andere kinderen. Daarom bieden we bijvoorbeeld gastlessen aan al onze leerlingen om ze te leren hoe ze ondersteunende gebaren kunnen gebruiken. Het bijzondere is dat de kinderen dit ook gelijk toepassen. De drempel is minder hoog dan bij ons volwassenen’, vertelt Wendy.

Tim voegt toe: ‘Ook op professioneel niveau delen we kennis. Tijdens studiedagen leren we van elkaar en zoeken we samen de verdieping op. De sleutel hierin is om belangeloos informatie met elkaar te delen.’

Waarom is deze samenwerking voor de kinderen zo belangrijk?

‘Een belangrijk punt is dat de kinderen dicht bij huis naar school kunnen. Het lijkt misschien klein, maar samen met je oudere broer of zus naar school kunnen gaan, betekent veel voor kinderen. Vriendschappen ontstaan, kinderen spelen samen en de extra zorgbehoefte valt niet op. Spelen kan namelijk op elk niveau,’ legt Marjanka met een glimlach uit.

‘Maar we zijn ook een goede afspiegeling van de maatschappij. Dit is niet alleen belangrijk voor de leerlingen, maar ook voor de ouders en ons als professionals. We maken elkaar bewust van hoe de wereld werkt. Iedereen is echt welkom, ongeacht zijn of haar behoeften. In het begin moeten jonge kinderen wennen aan een kindje in een rolstoel, maar een uur later zie je ze samen spelen. Dat is waarvoor we het doen,’ voegt Tim toe. ‘Een collega zei laatst: “Ik neem 20 seconden extra de tijd voor een leerling met een extra zorgbehoefte, maar ik doe dit ook voor andere kinderen. Het valt niet eens op. Ik geef alle kinderen iets extra’s. Het is soms wat aangepast, maar zeker niet vreemd vergeleken met anderen.” En ik denk dat ik dit niet beter had kunnen omschrijven.’

Wat vinden jullie zelf het meest waardevolst aan deze samenwerking?

‘De reacties van de ouders vind ik altijd erg mooi’, zegt Tim zonder twijfel. ‘Of zij hun kind nu wel of niet hier inschrijven, alleen al het gevoel dat de ouders tijdens de rondleiding hebben van: mijn kind hoort erbij. Dat is erg waardevol. En natuurlijk het lachen van de kinderen.’

‘Het is voor de ouders ook een fijn gevoel dat hun kind naar school kan gaan. We zijn geen dagbesteding, we zijn echt een Gespecialiseerd Kindcentrum. We passen alleen het onderwijs aan op de behoefte van het kind. We zorgen ook niet voor gezamenlijk vervoer. De ouders brengen de kinderen echt zelf, zo houden we korte lijntjes met elkaar’, vertelt Wendy.

Marjanka voegt toe: ‘Het mooie is ook dat wij de algemene onderwijsdoelen gebruiken. Alleen vertalen wij deze naar het ontwikkelingsniveau van het kind. Dat is de grootste combinatie tussen Wij Samen en de Klimroos: onderwijs voor iedereen.’

Hebben jullie mooie voorbeelden uit de praktijk?

Tim vertelt: ‘Er was ooit een kindje dat ergens anders op een peuterschool zat. Ze deden daar hun best om hem te helpen, maar het was niet voldoende. Daarom verwezen ze de ouders door naar ons. Samen met Wij Samen hebben we het kind geobserveerd en hebben we de ouders laten weten dat hij meer dan welkom is bij ons. We konden de juiste zorg in combinatie met onderwijs bieden. Nu zit het kind volledig in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van Wij Samen. Samen werken we aan de juiste aanpak.’

Raden jullie meer scholen aan om dit soort samenwerkingen in gang te zetten?

‘Jazeker!’, roepen ze in koor. Marjanka legt uit: ’Op dit moment hebben we twee locaties. Maar deze zitten helemaal vol. Het zou mooi zijn als we op een derde school kunnen starten. Niet alleen omdat het nodig is, maar ook om het concept thuis nabij onderwijs aan te houden.

Tim vult aan: ‘Dit klopt helemaal. We moeten in Nederland ouders echt de keuze kunnen geven hoe zij willen dat hun kind met een extra zorg- en/of hulpvraag les krijgt. En helaas is deze keuze er nog niet voor alle ouders. Het is een mooi doel om na te streven.’

Willen jullie zelf nog iets meegeven aan de toekomstige professionals?

‘Er liggen niet alleen uitdagingen voor de kinderen, maar ook voor ons, de volwassenen. Het geeft een bepaalde voldoening als een kindje goed in zijn of haar vel zit. Geef daarom ook echt iedereen een kans. Als je vindt dat iedereen welkom is, verwelkom dan ook iedereen’, sluit Tim af.