Gemeenteraad beslist in juli 2023 over plan nieuwe multifunctionele accommodatie Willemstad

Gemeenteraad beslist in juli 2023 over plan nieuwe multifunctionele accommodatie Willemstad

Persbericht gemeente Moerdijk

Deze zomer is het duidelijk of een multifunctionele accommodatie in Willemstad met onderdak voor twee basisscholen, kinderopvang, gymzaal en gemeenschapshuis er ook echt komt. De gemeenteraad hakt in juli een knoop door over het plan om op de locatie van voetbalvereniging Kogelvangers zo’n nieuw gebouw neer te zetten.

De gemeente Moerdijk, stichting de Waarden, stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, kinderopvangorganisatie Kibeo en stichting Buurthuis Irene werkten de afgelopen jaren samen het plan verder uit. Aan de westkant van de Grintweg in Willemstad moet een nieuwe multifunctionele accommodatie komen met plek voor de basisscholen Willem de Zwijger en De Singel, kinderopvang Kibeo, een gymzaal en buurthuis Irene. De resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan zijn positief. Eind juni bespreekt een raadscommissie het plan. Geeft de raad daarna in juli groen licht, dan kunnen de vijf partijen starten met het ontwerp van het nieuwe complex en het voorbereiden van de planologische procedure.

De kantine en kleedkamers van de Kogelvangers verhuizen naar de andere kant van de Grintweg, waar de club al twee velden in gebruik heeft. Op die plek komt straks een nieuw clubgebouw.

“Een mooie plek waar onderwijs, opvang en ontmoeten bij elkaar komen”

“Met deze accommodatie kunnen we zorgen voor een mooie plek voor alle Willemstadters waar onderwijs, opvang en ontmoeten bij elkaar komen”, legt wethouder Jack van Dorst uit. “De twee Willemstadse basisscholen zitten er dan op één plek. Met daarbij ook nog een gymzaal waar de leerlingen kunnen sporten. Ruimte voor kinderopvang sluit daar prima bij aan. Buurthuis Irene krijgt er een fijne ruimte om allerlei activiteiten voor alle inwoners te kunnen organiseren. En voor de Kogelvangers is er straks ook een nieuw onderkomen met clubgebouw, kleedkamers en voetbalvelden vlakbij.”

“Investeren in de toekomst van de Willemstadse jeugd”

“Wij zijn blij om samen met alle partners een mooie accommodatie te kunnen realiseren, die bij zal dragen aan de integrale ontwikkeling van onze kinderen”, vertelt Ivo Bravenboer (interim bestuurder van de stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, OBO). “De nieuwe accommodatie zal een grote verbindende en stimulerende rol spelen op het gebied van maatschappelijke, educatieve, sportieve en culturele ontwikkeling. OBO is blij dat alle partners en met name gemeente Moerdijk zich sterk maken voor het investeren in de toekomst en welbevinden van de Willemstadse jeugd.”

“Samen werken aan een vertrouwde omgeving waarin kinderen leren en zich ontwikkelen”

Gerard Toonen, interim-bestuurder van stichting de Waarden, is ook positief over het plan. “Met onze basisschool De Singel willen we kinderen uit Willemstad het best mogelijke onderwijs bieden. Dat kun je niet alleen en daarom zijn we blij dat we in een multifunctionele accommodatie kunnen samenwerken met voorschool, kinderopvang en buurtwerk.” Als voorbeeld noemt hij dat kinderen en ouders geen ‘knip’ meer zullen voelen tussen voorschool en basisonderwijs. “Vanuit verschillende verantwoordelijkheden werken we met elkaar aan een goede toekomst voor de kinderen. Samen zorgen we voor een vertrouwde omgeving waarin de kinderen leren en zich ontwikkelen. En ik twijfel er niet aan dat de samenwerking ook inspiratie zal losmaken om ons onderwijs verder te vernieuwen.”

“Vanaf baby tot de overstap naar de middelbare school op één vertrouwde plek”

Ook Eveline Bos, directeur van Brabant Kibeo, staat achter het plan. “Hoe mooi is het als kinderen vanaf dat ze baby zijn tot de overstap naar de middelbare school op één vertrouwde plek terecht kunnen waar ze zich thuis voelen? Om een kind optimaal te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling is goede samenwerking tussen kindgerichte organisaties heel belangrijk. Binnen zo’n multifunctioneel centrum, waarbij al die organisaties onder één dak zitten, kunnen we nog beter samenwerken. Het delen van kennis en ervaring vanuit ieders expertise bevordert de doorgaande ontwikkel- en leerlijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Kortom een waardevolle stap vooruit.”

Meer weten over het project?

www.moerdijk.nl/scholenontwikkeling-willemstad

Het laatste nieuws van OBO