Het Zonnewijstraject

Het Zonnewijstraject is opgezet door OBO, Borgesius, Koraal en SWV PO 3002. Met Zonnewijs bieden we passend onderwijs op het gebied van sociale-emotionele vaardigheden en werkhouding. Zodat leerlingen in het reguliere onderwijs kunnen blijven.

Het Zonnewijstraject: voor wie?

Het Zonnewijstraject is bedoeld voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 met specifieke onderwijsbehoeften ten aanzien van hun sociaal emotionele ontwikkeling en/ of werkhouding.

De Zonnewijsgroep bestaat uit 8 leerlingen en wordt begeleid door een gespecialiseerde leerkracht vanuit de Fakkel (cluster 4) en een gespecialiseerde onderwijsassistent. Gedurende 20 schoolweken gaan de leerlingen op maandag en dinsdag naar de Zonnewijsgroep die gevestigd is binnen KC BergOp in Roosendaal. De overige dagen zitten de leerlingen in hun eigen klas op hun reguliere school. Op die dagen observeert en coacht de gespecialiseerde leerkracht zowel de leerling als de leerkracht in de eigen klas. Op deze manier leren de leerlingen de aangeleerde vaardigheden direct toe te passen in hun eigen onderwijsomgeving. De leerkracht wordt intensief betrokken bij dit proces en krijgt ondersteuning om passend onderwijs voor de leerling in de eigen klas te organiseren.

Een leraar moet met de hersenen van zijn leerlingen kunnen denken- S.W.F. Margadant