GMR

De GMR vertegenwoordigt de belangen van alle ouders, leerlingen en personeelsleden binnen de stichting.

Informatie over vergaderen

De GMR voert, als gelijkwaardige gesprekspartner, regelmatig overleg met het bevoegd gezag. Zij verleent instemming, en geeft gevraagd -maar ook ongevraagd- advies over alle zaken die voor alle of meerdere scholen binnen de stichting van belang zijn.
Zodoende levert zij een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en goed personeelsbeleid op alle OBO-scholen.

Daarbij draagt zij zorg voor goede informatie-uitwisseling met de achterban. Leden van de GMR dienen als ouder dan wel als personeelslid te zijn verbonden aan een van de OBO-scholen. Zij kunnen evt. ook lid zijn van een MR.
De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij de privacy zich daartegen verzet.

Schooljaar ‘22/’23:
1      20-09-2022
2      18-10-2022 – geannuleerd
3      15-11-2022
4      13-12-2022
5      17-01-2023
6      14-02-2023
7      14-03-2023
8      18-04-2023
9      23-05-2023
10    27-06-2023

Samenstelling

Oudergeleding GMR

  • Murat Durgun
  • Frank Meeuwssen (voorzitter)
  • Ella Meijer
  • Colin Touw
  • Michael Yap

Personeelsgeleding GMR

  • Belinde Maurits
  • Amanda de Pender
  • Arnout Visschedijk
  • Yvonne van Westenbrugge

Leden van de GMR treden volgens het reglement van de GMR
toe of af.

Ambtelijk secretaris: René Blanker
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de GMR: rene.blanker@stichtingobo.nl

Documenten en verslagen

Download hieronder ons reglement, medezeggenschapsstatuut, laatste jaarverslag en notulen van vergaderingen.

Andere pagina’s:

Werken bij obo?

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het openbaar basisonderwijs in West-Brabant? Overweegt u een carrière als zij-instromer in het basisonderwijs? Dan is werken bij OBO misschien wel iets voor u.  Klik op onderstaande link om de vacatures en andere mogelijkheden te bekijken.

Bekijk onze vacatures

“Een leraar moet met de hersenen
van zijn leerlingen kunnen denken”

- S.W.F. Margadant