Openbaar onderwijs is voor iedereen!

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant is het bestuur van alle vijftien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens.

Openbaar basisonderwijs bij OBO

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) is een schoolbestuur dat zich richt op openbaar basisonderwijs. Dat betekent dus dat iedereen welkom is op onze OBO-scholen. Je wordt er erkend, gekend en gehoord, ongeacht je achtergrond, overtuigingen of standpunten. Daarnaast streven we ernaar om toegankelijk te zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Daardoor spelen onze OBO-scholen een belangrijke rol in de buurt.

Wat is openbaar onderwijs?

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Het is een plek waar leerlingen samen spelen, samen leren en samen vormgeven aan hun school. In de openbare scholen zijn onze democratische waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en de verbinding tussen school en de samenleving. De openbare school leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de omgeving om hen heen.

De kernwaarden van
het openbaar onderwijs

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Daar mag je op rekenen in het openbaar onderwijs.

Gelijkwaardigheid

Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid

Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting

Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

Ik draag bij aan het geheel, maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig