Plannen en verslagen

Verantwoording

Wij hebben onze ambities vastgelegd in ons strategisch beleidsplan en de daaruit voortvloeiende koers. Via onze bestuursverslagen leggen we verantwoording af over onze resultaten en kun je lezen hoe het gaat met het realiseren van onze ambities. In de jaarrekening en het bestuursverslag lees je onder andere over onze onderwijsprestaties, beleidsontwikkelingen en financiële situatie.