Gespecialiseerde Voorziening voor Passender Onderwijs

Wonderwijs locatie Gezellehoek is een voorziening ingericht voor kinderen die, vanwege onvoldoende onderwijsaanbod in het land van herkomst, behoefte hebben aan een specifiek aanbod. Er is extra aandacht voor afstemming van het didactische aanbod en er wordt, meer dan in een normale klas, aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de brede vaardigheden van de kinderen. Hiervoor is er een samenwerking met gespecialiseerde zorgaanbieder, welke gespecialiseerd is in begeleiding en ondersteuning van kinderen en gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Werken bij obo?

Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het openbaar basisonderwijs in West-Brabant? Overweegt u een carrière als zij-instromer in het basisonderwijs? Dan is werken bij OBO misschien wel iets voor u.  Klik op onderstaande link om de vacatures en andere mogelijkheden te bekijken.

Bekijk onze vacatures

“Een leraar moet met de hersenen
van zijn leerlingen kunnen denken”

- S.W.F. Margadant