Stichting Wij samen

Stichting Wij Samen is een organisatie die zich inzet voor de ontwikkelingsgerichte begeleiding van kinderen met een extra zorg- of hulpvraag. Met een team van specialisten en samenwerking met basisscholen, streven ze ernaar om individuele doelen vast te stellen en kinderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Team van specialisten

Het team van Stichting Wij Samen bestaat uit deskundigen op verschillende vakgebieden. Dit omvat BIG-geregistreerde verpleegkundigen, speltherapeuten en kindercoaches. Ze werken samen met een multidisciplinair team van specialisten, zoals logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Deze specialisten kunnen worden ingeschakeld voor advies en behandeling, afhankelijk van de behoeften van het kind.

Begeleidingsproces

Bij aanvang van de begeleiding krijgt elk kind een observatieperiode. In een kleine groep analyseren de specialisten de zorgvragen en mogelijkheden van het kind. Vervolgens wordt er een zorg-ontwikkelingsplan opgesteld, waarin individuele doelen worden vastgelegd. Deze doelen worden regelmatig herzien en aangepast op basis van de voortgang van het kind. Elk kind heeft ook een ‘ik-boek’, dat als onderdeel van het begeleidingsproces wordt gebruikt.

Samenwerking met basisscholen

Stichting Wij Samen werkt nauw samen met reguliere basisscholen, zoals basisschool De Kroevendonk en De Klimroos. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen met een extra zorg- of hulpvraag de begeleiding kunnen ontvangen die ze nodig hebben, terwijl ze tegelijkertijd deel uitmaken van het reguliere onderwijssysteem.